EU-Partners Sp. z o. o.

Obszary działalności firmy:
- pozyskiwanie funduszy unijnych dla przedsiębiorstw,
- prowadzenie agencji reklamowej,
- wydawanie książek.

Zapraszamy do współpracy!
Zarząd Spółki

Nasze publikacje:
Kategoria: Literatura obyczajowa
Autor: Agata Kołakowska
Tytuł: Ballada o dwóch miastach
Data wydania: 02.02.2022
ISBN: 978-83-960982-0-7
Format: 125mm x 195mm
Liczba stron: 430
Cena detaliczna: 39,90 zł
Oprawa: miękka

Zapowiedzi wydawnicze:
Kategoria: Literatura obyczajowa
Autor: Agata Kołakowska
Tytuł: Daleko od siebie
Data wydania: 07.10.2022
ISBN: 978-83-960982-2-1
Format: 125mm x 195mm
Liczba stron: 415
Cena detaliczna: 44,99 zł
Oprawa: miękka


Siedziba:
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław
jaroslaw.kolakowski[at]eupartners.pl
Tel.: (71) 784 59 38
Tel/Fax: (71) 784 59 37


EU-Partners Sp. z o.o.
NIP: 9511989005
Regon: 016403694
KRS: 0000054727

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”, udzieloną przez PFR SA.

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „EU-Partners” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Świeradowskiej 51/57, NIP 9511989005, REGON 016403694, KRS 0000054727.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

- wykonywania przez „EU-Partners” Sp. z o.o. bieżących kontaktów handlowych oraz świadczenia usług / realizacji umów,

- prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez „EU-Partners” Sp. z o.o. lub stronę trzecią, wtedy gdy nastąpi konieczność dochodzenia roszczeń,

- w marketingu bezpośrednim produktów/usług „EU-Partners” Sp. z o.o., do wewnętrznych celów administracyjnych.

3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania czynności lub zawarcia i realizacji umowy z „EU-Partners” Sp. z o.o.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda Klienta.

4) „EU-Partners” Sp. z o.o. przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
- firmie świadczącej usługi księgowe / prawne / wsparcia IT,

- bankom, służbom państwowym, organom podatkowym uprawnionym na podstawie właściwych przepisów do uzyskiwania danych osobowych, pod warunkiem posiadania odpowiednich podstaw prawnych do żądania danych osobowych.

5) Dane osobowe pozyskane:

- w związku z zawartą umową / świadczeniem usług będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,

- na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe,
- w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez okres do 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

6) Pan / Pani ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 „EU-Partners” Sp. z o.o. udostępnia adres e-mail: wroclaw@eupartners.pl, za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

8) „EU-Partners” Sp. z o.o. nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem:

- w zakresie realizacji zawartej z „EU-Partners” Sp. z o.o. umowy / świadczenia usług do czasu zakończenia jej / ich realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń,

- w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na „EU-Partners” Sp. z o.o. w związku z prowadzeniem działalności,

- w zakresie przetwarzania realizowanego wyłącznie w oparciu o zgodę do czasu niezwłocznego usunięcia danych, zrealizowanego w oparciu o zgłoszone przez Panią/Pana żądanie,

- do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów „EU-Partners” Sp. z o.o. stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiemu przetwarzaniu, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

10) „EU-Partners” Sp. z o.o. nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.


Copyright Nazwa.pl